Velikost: Od do

Cena: Od do

Oprema
Okolica
Priključki

Primerjava nepremičnin

Storitve za investitorje

Analiza nepremičninskega trga in načrt trženja

Vsaka ideja, vizija ali projekt za svoj uspeh potrebuje ciljno skupino kupcev. Dobro poznavanje ciljne publike omogoča uporabo pravih tržnih medijev, s katerimi hitreje in ceneje dosežemo potencialne kupce in povečamo možnosti za uspeh projekta. Pri tem vam lahko pomagami mi v treh korakih:

Storitve za investitorje: Analiza nepremičninskega trga

Analiza nepremičninskega trga

V zadnjih letih smo priča velikim spremembam na nepremičninskem trgu v Sloveniji, zato je potrebno nenehno preverjati in analizirati stanje na trgu. Preden začnete s projektom se je potrebno vprašati: Ali so se v zadnjem času zgodile večje ali manjše spremembe v povpraševanju ali ponudbi na trgu nepremičnin? Je morda poraslo povpraševanje po nepremičninah v določenem mestu ali celo predelu mesta? Pri katerih tipih nepremičnin je mogoče zaznati porast? So se morda spremenile želje in potrebe kupcev nepremičnin? Na vsa našteta in še številna druga vprašanja vam lahko pomagamo odgovoriti mi.

Pomembna vprašanja potrebujejo prave in točne odgovore v določenem času na določenem kraju.

Storitve za investitorje nepremičninskih projektov: Določitev ciljnih kupcev

Določitev ciljnih kupcev

Analizi nepremičninskega trga sledi faza določitve ciljnih kupcev. Pravilen izbor ciljne publike za vaš nepremičninski projekt je ključnega pomena, saj le – ta narekuje in pogojuje vse vaše nadaljne tržne aktivnosti. Na tej točki si moramo postaviti pomembna vprašanja o kupni moči potencialnih kupcev, njihovih željah in potrebah prostorske zasnove nepremičnine, financiranju nakupov itd. Pri vseh vprašanjih vam lahko pomagamo mi. Skupaj bomo poiskali vašo pravo ciljno skupino kupcev in jih pripeljali pred vrata vaše nepremičnine.

Kupci potrebujejo nepremičnino za bivanje, vendar si obenem želijo prostor, kjer si bodo lahko ustvarili dom.

Storitve za investitorje nepremičninskih projektov: Priprava načrta trženja in izvedba trženja

Priprava načrta trženja in izvedba trženja

Določitvi ciljne skupine kupcev sledi priprava načrta trženja in izvedba trženja. V sklopu načrta trženja definiramo trženjske kanale in časovni načrt izvedbe posameznih trženjskih aktivnosti. V sklopu načrta trženja nepremičninskih projektov moramo posvetiti posebno pozornost trem fazam odločitvenega procesa potencialnega kupca nepremičnine in sicer: pridobitev povpraševanja kupcev, predstavitev nepremičnine in razmislek – odločitev kupca.

Odločitev o nakupu nepremičnine za večino predstavlja dolgoletno ali celo življenjsko investicijo, zato nam investicija v dober načrt trženja ne sme postati odvečni strošek.